Privacyverklaring Heemkundekring De Duffelt.

Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG van 25 mei 2018.

Indien u lid wordt van Heemkundekring De Duffelt, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om onderstaande Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Heemkundekring De Duffelt verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens uit hoofde van historisch onderzoek. Deze gegevens verzamelen wij waar mogelijk met toestemming van de betrokkene. Als dit niet mogelijk is maken wij een zorgvuldige afweging tussen het belang van ons onderzoek en de belangen van de personen van wie we persoonsgegevens verwerken.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Ten aanzien van het lidmaatschap van Heemkundekring DeDuffelt:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact.
 • Deze gegevens bewaren wij zolang u lid bent van de Heemkundekring De Duffelt en alleen met uw toestemming.
  Ten aanzien van historisch onderzoek:
 • Foto's en ander beeldmateriaal.

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
  Onze organisatie heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen.
  Bijzonder persoonsgegevens die van belang zijn in het kader van historisch onderzoek en documentatie worden alleen met toestemming verzameld indien dit mogelijk is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@duffelt.de of via

  Heemkundekring De Duffelt
  Postbus 8
  6566 ZG Millingen a/d Rijn