Bibliotheek

De bibliotheek van de heemkundekring De Duffelt is gevestigd in het Infozentrum Keeken, Spicker 45, 47533 Kleve.
Ons archief/bibliotheek is na telefonische afspraak geopend. U kunt bellen met Bep Büchner +31 (0) 481 432289.


Nieuwe Uitgave

Mei 2022
Boekomslag:De geschiedenis van steenfabriek Kekerdom De geschiedenis van steenfabriek Kekerdom beschrijft de ontwikkeling in ruim honderd jaar van een traditionele steenfabriek naar een van de meest efficiënte en grootste steenfabrieken van het land. In 1984 kwam hier een abrupt en pijnlijk einde aan. Door verhalen van onder meer oud-medewerkers wordt een levendig beeld geschetst van de dagelijkse gang van zaken op de fabriek, met name uit de periode na de Tweede Wereldoorlog. Er wordt stilgestaan bij de verhouding tussen aandeelhouders en de soms lastige relatie tussen de bedrijfsleiding en de eigenaren. Ook wordt duidelijk dat de fabriek in het leven van het dorp Kekerdom een grote rol heeft gespeeld, zowel op sociaal als economisch gebied. Het boek geeft niet alleen een goede indruk van het reilen en zeilen op vooral de fabriek in Kekerdom, maar geeft tevens weer hoe het gehele productieproces is geëvolueerd van een arbeidsintensieve naar een kapitaalsintensieve baksteenindustrie.

Jan Alexander van Weeghel (1950) stamt uit een familie van steenbakkers; zijn vader was de zesde en laatste generatie die in deze industrie werkzaam is geweest met name op steenfabriek Kekerdom. Nadat hij met pensioen is gegaan heeft hij over de geschiedenis van zes generaties steenbakkers het boek “Steen in het bloed” geschreven. Daarnaast heeft hij de geschiedenis van een aantal steenfabrieken waar zijn voorvaders hebben gewerkt zoals in Hattem, Olst en Rheden onderzocht. Jan is vrijwilliger bij het Gelders Smalspoor Museum bij Heteren en geeft hier rondleidingen op de voormalige steenfabriek Randwijk.

Het boek is uitgeven door Heemkundekring De Duffelt in samenwerking met Stichting Steen en Natuur. Heemstudie 32 maakt deel uit van de serie van de Heemkundekring De Duffelt

Ledenprijs Heemkundekring De Duffelt. € 10.00
Winkelprijs vanaf 6 mei € 12.50

Hoe te bestellen? Maak € 10.00/12.50 over per boek op rekeningnummer NL64 RABO 0134 4025 88 t.n.v. Heemkundekring De Duffelt met vermelding van uw naam en adres. Afhalen bij Paul Remy, Prinses Irenestr. 3 Ooij, of bij Bep Buchner, Burg. Hermsenstr. 33, Millingen. Het boek is verkrijgbaar bij de heemkundekring De Duffelt: Primera Beek en Millingen, Spar Ooij en Leuth, Supplement Beek, Wijnkoperij Jos Peters Beek en in de boekhandels in de omgeving.

Mocht u meer willen zien van de presentatie van het boek op 7 Mei 2022 welke plaatsvond in de Waard van Kekerdom te Kekerdom dan kunt u op onderstaande link klikken:

Presentatie boekUitgave

November 2021
Boekomslag Mehr Geschichten aus der Heimat door Johannes van Lier Mehr - Geschichten aus der Heimat van Johannes van Lier

Heemstudie nr. 31

Mehr - Geschichten aus der Heimat gaat vooral over de mensen in Mehr, hun alledaagse ervaringen, hun leven in een dorpsgemeenschap. De nadruk ligt hierbij op de 20e eeuw, een tijd waarin zoveel veranderde op allerlei gebied: sociaal, technologisch, kerkelijk, economisch. En dan zijn er nog de twee wereldoorlogen.

Het 200 pagina’s tellende boek is rijk aan persoonlijke verhalen, anekdotes en achtergronden, opgetekend door iemand die het dorp als geen ander kent. Johannes van Lier (1948) is in Mehr geboren, getogen en nog steeds nauw betrokken bij het dorpsleven. De vele mooie foto’s (160 stuks, deels afkomstig van inwoners van Mehr) geven het boek extra kleur en zeggingskracht. Over de foto’s schrijft Johannes in het voorwoord: “De meeste foto’s zijn van familiefeesten en andere feestelijke gebeurtenissen. Van het dagelijkse zware werk zijn maar weinig foto’s.” Een interessante psychologische observatie die wellicht ook iets zegt over het leven destijds.

Mehr – Geschichten aus der Heimat is een kleurrijk, informatief en boeiend geschreven boek over hoe de mensen in Mehr de vele, soms zeer ingrijpende gebeurtenissen in de 20e eeuw hebben ervaren. Het boek is echter zeker niet alleen voor inwoners van Mehr interessant, elders in de omgeving speelden zich immers soortgelijke processen en veranderingen af.

Ledenprijs Heemkundekring De Duffelt €15,00

Winkelprijs €17,50

Verkrijgbaar bij:
Tourist Info Center Alter Bahnhof Kranenburg,
Infozentrum Keeken,
Buchhandlungen Hintzen und Feldkamp,
Bep Buchner in Millingen.

Uitgave

April 2021
Boekomslag OORLOGSGEWELD IN DE OOIJPOLDER door C. Dillen-Janssen en T. van Dillen OORLOGSGEWELD IN DE OOIJPOLDER

Woensdagmiddag 5 mei a.s. wordt door de Heemkundekring De Duffelt/Heimatkundeverein Die Düffel e.V. het boek ‘Oorlogsgeweld in de Ooijpolder’, samengesteld door Cea van Dillen-Janssen en Ton van Dillen, gepresenteerd in boerderij ‘De Plak’ in Ooij. Helaas is het in verband met corona niet mogelijk om een openbare boekpresentatie te organiseren.
Het boek is, na de boeken over Millingen, Kekerdom, Leuth en Beek, de vijfde in de serie over de omstandigheden en gevolgen van Operatie Market Garden voor de inwoners van de Duffelt. Tot september 1944 waren de oorlogsjaren in de Ooijpolder voor de meeste bewoners tamelijk rustig verlopen. Uiteraard moesten zij zich (met tegenzin) houden aan de bevelen van de bezetter maar slechts enkele gezinnen waren getroffen door traumatische gebeurtenissen. Toen op 17 september dan ook de geallieerden de polder introkken, dachten zij de oorlog goed te zijn doorgekomen. Zij konden zich in de verste verte niet voorstellen dat de oorlogsellende nu pas voor hen begon.
Langs de lijn van een dagboek en in langere en kortere verhalen zijn in dit 240 pagina’s tellende en rijk geïllustreerde boek de belevenissen, de hoop en wanhoop, de saamhorigheid en doorstane angst te lezen. Hoe zij voor de bombardementen moesten schuilen, de talrijke evacuees uit Nijmegen gastvrij onderdak en eten gaven, het oorlogsfront op en neer zagen gaan. Hoe hun boerderijen en huizen werden verwoest, dorpsgenoten door bommen en granaten werden gedood, en hoe zij met een schamel bezit zelf moesten evacueren naar het bevrijde Brabant en afhankelijk werden van de goedheid van wildvreemden, terwijl hun polder onder water werd gezet. En hoe zij, tenslotte, nadat zij in de droge polder waren teruggekeerd, met enorme veerkracht hun boerderijen en buurtschappen hebben opgebouwd en hun normale leven konden hervatten.

‘Oorlogsgeweld in de Ooijpolder’ kost in de (boek) winkel € 15 en bij voorintekening € 12,50. Intekenprijs t/m 5 mei € 12,50 ledenprijs Heemkundekring De Duffelt. € 12.50 Winkelprijs vanaf 6 mei € 15.00

Hoe te bestellen?

Voorintekening: maak € 12.50 over per boek op rekeningnummer NL64 RABO 0134 4025 88 t.n.v. Heemkundekring De Duffelt met vermelding van uw naam en adres. Het boek kunt u na betaling op 5 mei tussen 15.30 en 17.00 uur ophalen bij boerderij ‘De Plak’, Leuthsestraat 2 in Ooij of vanaf 6 mei bij Paul Remy, Prinses Irenestraat 3 Ooij.

Vanaf 6 mei is het boek verkrijgbaar voor € 15.- bij de heemkundekring De Duffelt: Primera Beek en Millingen, Spar Ooij en Leuth, Supplement Beek, Wijnkoperij Jos Peters Beek en in de boekhandels in de omgeving. www.duffelt.de email: deduffelt@gmail.com

Voor nadere informatie:

Betreffende de boekpresentatie en –verspreiding: Kitty Gerritsen 06 19059086 Over de inhoud van het boek: de samenstellers Cea en Ton van Dillen, tel. 06 41047550


Uitgave

2013
Boekomslag Canon van Duffelt en Ooijpolder door H. Fun en J van Eck CANON DUFFELT EN OOIJPOLDER.
EEN GESCHIEDENIS IN VIJFTIG VERHALEN


De Duffelt en de Ooijpolder. Je woont er en denkt de streek te kennen. Maar weet je waarom er weinig middeleeuwse kerken zijn? En waarom de weilanden in de polder een bepaald patroon vormen? De meeste huizen dateren van na de Tweede Wereldoorlog. Maar wat is er toen precies gebeurd? Schenkenschans is een vesting. Maar het fort staat in the middle of nowhere. Waarom? Hans Fun en Jan van Eck verhalen over de geschiedenis van de streek tussen Kleef en Nijmegen, zowel het Nederlandse als het Duitse deel. Van het ontstaan van de stuwwal tot en met de Tweede Oorlog. Het slotakkoord is het verhaal van de staatssecretaris die zich wilde profileren en daarom het concept van de noodoverloopgebieden lanceerde. Gelukkig is het waanzinnige idee in het meer van onbruikbare plannen verdronken.

De auteurs Hans Fun (Den Haag 1941) studeerde politicologie. Publiceerde Littekens van Market-Garden, Sporen van de strijd in 1944 in de gemeente Ubbergen (2005). Jan van Eck (Leuth 1936) was beleidsmedewerker bij het Kadaster. Zijn Historische Atlas van Ooijpolder & Duffelt. Een rivierengebied in woord en beeld (2005) is het beste overzichtswerk van de Ooijpolder en de Nederlandse Duffelt.

Verkoopprijs € 17.50 voor leden 15,-

VERKOOPADRESSEN

InfoZentrum de Gelderse Poort te Keeken.

NL: De Postkoets te Beek; de boekhandels Polare , Roelants en Augustinus te Nijmegen; bij de Spar in
Ooij; bij van Wijk in Millingen; Supplement te Beek; Wijnkoperij Peters te Beek; Bruna te Groesbeek.

D: Hintzen te Kleve; Meyers Buchhandlung te Kleve.


Oud Millings

30 Augustus, 2008

“A-ld Millingen”

Ik deenk nog zo duk terug ôn et dearpke ôn de Waol
De Pa-ls en de Knienepol,
de Steen, de Lange Paol,
De Verbol, Den Dender, De Kluus en et Kreaiewa-ld
Ik zal ow noot vergète, al wor ik nog zo a-ld.

En wie ien zien jonge tied et dearp is ütgegaon
Vergèt noot de stèèi wor zien wie-g ooit hèt gestaon
En wor gij ok hèn gôt, al is de weald ok groot
Ow ège klène dearpke vergèt gij èvvel noot.

Nim now is vör de aordighèèid de names bij de kop
Schreef gij ow èges Ja-nse, dan nümde zij ow: Top,
Mar Slaatje koj ok hiete, of Schoester of De Kat
De Rus, De Smid of Krootjes, der wazze Ja-nses zat.

Veul names zien gebleve, veul a-nderwords verdween:
De huzen ôn den diek en hèkkes op de Steen
Pauw Mölders mèt de kor, et Krüsverbo-nd, de Word
De schokkervissers op de Waol, et git mien ôn et hort.

Ik deenk nog zo duk terug ôn et dearpke ôn de Waol
De Pa-ls en de Knienepol, de Steen, de Lange Paol,
De Verbol, Den Dender, De Kluus en et Kreaiewa-ld
Ik zal ow noot vergète, al wor ik nog zo a-ld.

Nol Hell

Uit: Kuiere ien de Duffelt, Heemstudie 15Boekenlijst

Boekenlijst in onze bibliotheek. Nadere informatie bij Bep Büchner.

Titelauteurprijs Leden
Die Düffel - De Duffelt Heemstudie 14Gossen, Manfred€ 5,00 € 4,00
Kuiere ien de Duffelt Heemstudie 15Hell, Nol € 7,50 € 5,00
Boter- en Kaasmakerijen in de Duffelt Heemstudie 16Fürtjes & van Eck € 7,00 € 5,00
Millingen op Drift Heemstudie 17Smit, Jan G. € 7,00 € 5,00
De Duffelt, land waar wij wonen Heemstudie 18red. € 9,50 € 7,50
Doys van Byland te Millingen en PannerdenGalen, A.G. van € 7,50 € 5,00
Van Armbestuur tot Zorgkantoor Heemstudie 19Smit, Jan G € 16,50 € 15,00
Het vergeten monument, villa Wylerberg Heemstudie 20Grote, Herman € 17,50 € 16,00
Verrassend Bijzonder - St. Martinusschool Heemstudie 21Smit, Jan G. red. € 7,50 € 5,00
Stukjes en beetjes, Gerard Karnebeek, Heemstudie 22uitverkocht
Dokter Piet van Hasselt, Heemstudie 23Tijs Tummers € 14,50 € 17,50
Anblick Ausblick, Museuem Kurhaus KleveWerd, Guide de € 7,00 € 5,00
HildebrandrouteThed Maas, Geert Willems € 10,00 € 8,50
Veldnamenkaart Circul van Ooij € 3,50 € 3,00
DVD Evacuatie 1995, 15 jaar later, de verhalenPeter Hendriks € 10,00 € 8,00
Alte Hauser im Mehr € 5,00 € 5,00
Daar komen de schutters - 70 jaar BUB BeekWitt, Albert de € 20,00 € 17,50
Flora Nijmegen en Kleef / Flora Nimwegen und Kleve € 49,50 € 35,00
Gehort-gesiehn-an belawtBenthem, Willi van € 12,00 € 10,00
Heerenheibel in de heerlijkheid Beek Verstappen, Leon € 10,00 € 8,00
Het Hollands Duits GemaalDriessen & Van de Ven € 18,00 € 15,00
Historische Atlas NijmegenGunterman, Billy € 29,50 € 24,50
Historische Atlas Ooijpolder en Duffelt N spec. aanbiedingEck, Jan van € 10,00 € 7,50
Historischer Atlas Ooijpolder & Düffel D spec. aanbiedingEck, Jan van € 10,00 € 7,50
Littekens van Market GardenFun, Hans € 15,00 € 12,00
Millings Jaarboek van 1996 t/m 2011 € 15,00 € 12,50
Monument en LandschapWingens, Marc € 24,50 € 22,50
Nijmegen binnen en buiten de singelsUitterhoeve, W. & G. Lemmens € 19,50 € 15,00
Noordrijn Wetsfalen. Inf. over politiek-economie en maatschappijSlotboom, Ruud € 7,00 € 5,00
Routes Open Monumentendag: Kroegen en Kneipen 2006 € 2,00 € 1,00
Routes Open Monumentendag: Moderne Monumenten 2007 € 2,00 € 1,00
Wandelling langs een Roemeins verleden van Nijmegen € 2,50 € 2,00
Wilde Paarden Koniks in NederlandMarkerink, Margriet € 22,50 € 20,00
Van Toen Naar Nu - Von Einst Bis Jetzt 2/2011red. VTNN € 5,00 € 2,50
Van Toen Naar Nu - Von Einst Bis Jetzt 1/2011red. VTNN € 5,00 € 2,50
Van Toen Naar Nu - Von Einst Bis Jetzt 2010 en ouderred. VTNN € 3,50 € 1,00


Op deze pagina

Links

Centraal Bureau voor Genealogie
Familienkundliche Vereinigung für das Klever Land: Mosaik
Geschiedenis vereniging Nijmegen e o.: Numaga
De Gelderse Poort: Infozentrum Keeken.
Monument & Landschap
Stichting Thornsche Molen
Jaarprogramma 1000 jaar Sankt Martin Zyfflich: Zyfflich